Ežerėliai

Ežerė̃liai dkt. Gyvénti Ežerė̃liuose.

.

Look at other dictionaries:

  • Liste deutscher Bezeichnungen litauischer Orte — Diese Liste deutscher Bezeichnungen litauischer Orte stellt die bis 1920 oder 1945 offiziellen und teils heute noch geläufigen deutschen Bezeichnungen von Städten, Flüssen, Inseln im Gebiet des ehemaligen Ostpreussen (Memelland), etc. denen… …   Deutsch Wikipedia

  • dvazgėti — dvazgėti, dvãzga, ėjo intr. Al blizgėti, tvaskėti: Žvilga dvãzga kamanėlės Stk. Aukso žiedas dvãzga Onš. Druskininkuose dvazga du ežerėliai ir Ratnyčėlės upelis rš. Aiškioje mėnesienoje sniegas dvazgėte dvazgėjo rš. Žydės, dvazgė̃s kalne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvulija — gyvulijà sf. (2) Š žr. gyvūnija: Pirmiausia suskirstykime visą gyvuliją dviem didžiuliais skyriais rš. Dirbtiniai ežerėliai, tvenkiniai, seniau pasižymėjo gausia laukine gyvulija EncIV42 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krykti — krỹkti, ia, ė intr. 1. Kos46, NdŽ, DŽ rėkti (apie paukščius): Antys po balas krỹkia, teškena BM411. Antis krỹkė po ežerėlį J. Užušalo ežerėliai, krỹkia rėkia antinėliai (d.) Ds. Šarka krykia šokinėja: nor martelė būti NS37. Krykia gulbelė ant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuobodus — nuobodùs, ì adj. (3a) DŽ, nuobodùs (4) Skr, nūbodùs (ž.) (4), nubodùs (ž.) (4) 1. SD149,296, N keliantis nuobodulį, bodinantis: Didžiojoje saloje buvo net keturi ežerėliai, kurie labai įvairino nuobodų salos paviršių rš. Jis nuobodùs kap… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stuba — ×stubà (vok. dial. stuba) sf. (4) 1. Sut, Š, NdŽ, FrnW, KŽ, LKAI34, Lzd, Smn, Šmk, Erž gyvenamasis (ppr. valstiečio) namas, pirkia, troba: Šita stuba pastatyta iš gerų medžių LMD(Pns). Įdirbk pečių, įdėk langus naujo[je] stubõ[je] J. Stubą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuštymas — tùštymas sm. (1) RŽ, DŽ, NdŽ, OGLII161, Skrd 1. Jsv ertmė, tuštuma: Tarp kapsulos ir kaulų galų yra siauras iš visų pusių uždaras sąnarinis tuštymas V.Laš. Būgninis tuštumas (cavum tympani) – šešiasienis vidurinės ausies tuštymėlis EncIV983.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tyvuliuoti — tyvuliuoti, iuoja, iãvo intr. DŽ1, Šd, tỹvuliuoti, iuoja, iavo DŽ, NdŽ, KŽ, Slnt; Š, G117, Rtr 1. Skr, Šd stovėti vandeniui, telkšoti: Pavasarį po mūs pievas vanduo tyvuliuoja Alv. Visur vanduo tỹvuliuo[ja] Rg. Tarp jų (girių) jau versmėtos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.